bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Elinotel Apolamare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Elinotel Apolamare - Халкидики / Касандра, Ханиоти

Новият хотел Elinotel Apolamare, открит през 2009г. е един от най-добрите хотели на Халкидики на база All inclusive. Отличната комбинация между хотел, разположен само на 5 минути пеш от центъра на курорта и в същото време относителна уединеност, частен плаж и настаняване на база all inclusive, правят хотела изключително предпочитан от българските туристи.

Местоположение на Elinotel Apolamare, Халкидики

Elinotel Apolamare е разположен на самия брях в Ханиоти, на полуостров Халкидики, само на 500 метра от центъра на населеното място.

Удобства в Elinotel Apolamare

Бароковата архитектура и бутиков дизайн са уникални характеристики за хотел "на брега на морето". В Elinotel Apolamare те служат само като декор, в който да ви осигури отлично обслужване и едно незабравимо ваканционно преживяване.

Стаи и настаняване в Elinotel Apolamare

Всички 87 стаи и апартаменти в хотел Elinotel Apolamare са просторни и оборудвани, за да ви осигурят максимален комфорт. Обзаведени с вкус, и оборудвани с балкон или тераса, всяка стая е рай на спокойствие и уединение. Стандартните стаи са с площ от 24 - 26 кв.м. Стаи супериор: 27 – 30 кв. м., Семейни стаи: 35 – 37 кв. м., Апартамент: 44 кв. м., Делукс апартамент: 60 кв. м.

Плаж

Омайно сините води на залива Торонеос ви обгръщат в Elinotel Apolamare. Пясъчният плаж се простира на ляво и на дясно, предлагащ изобилие от пространство за детска площадка за децата през деня и Ви приканва на разходка край морето през нощта. На плажа Elinotel Apolamare разполага с безплатни шезлонги, чадъри и хавлии се предоставят на гостите на хотела.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1285лв
1092лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1642лв
1395лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1246лв
1059лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2109лв
1793лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1701лв
1446лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2162лв
1838лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2570лв
2185лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3860лв
3281лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2798лв
2378лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1566лв
1331лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2076лв
1765лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
626лв
533лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
830лв
706лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1410лв
1198лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1868лв
1588лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
6871лв
5497лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
5673лв
4538лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2212лв
1881лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1907лв
1621лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
7551лв
6418лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
6262лв
5323лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1661лв
1412лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
551лв
468лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1652лв
1404лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
704лв
598лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2111лв
1794лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
938лв
797лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
734лв
624лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
878лв
747лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
725лв
617лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1106лв
940лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
623лв
529лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
470лв
399лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
9587лв
8149лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
7779лв
6612лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
10198лв
8158лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
9022лв
7218лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
864лв
691лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1119лв
895лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
5350лв
4547лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4061лв
3452лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
7759лв
6207лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
6560лв
5248лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1816лв
1544лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1459лв
1241лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4604лв
3913лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3938лв
3347лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1101лв
936лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1407лв
1196лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3860лв
3281лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3448лв
2931лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4434лв
3769лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1347лв
1145лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1092лв
929лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2339лв
1988лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1880лв
1598лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2339лв
1988лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1880лв
1598лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5826лв
4661лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
7115лв
5692лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
7876лв
6694лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
9207лв
7826лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2071лв
1657лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2453лв
1962лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1956лв
1662лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2313лв
1966лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2491лв
2118лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1879лв
1598лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2557лв
2173лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3379лв
2872лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
6046лв
5139лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
7378лв
6271лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3829лв
3255лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3008лв
2556лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
4707лв
3765лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3993лв
3194лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
4771лв
4055лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5757лв
4894лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2055лв
1747лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2361лв
2007лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
4278лв
3636лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3513лв
2986лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5606лв
4485лв
10-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4274лв
3420лв
10-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
6026лв
5122лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4737лв
4026лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
6127лв
5208лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
4812лв
4090лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1757лв
1405лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1451лв
1161лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
9990лв
8491лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
8392лв
7133лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4970лв
3976лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
5887лв
4710лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
5172лв
4397лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4373лв
3717лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5998лв
5098лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
7069лв
6008лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
6131лв
5212лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
7202лв
6122лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
6141лв
5220лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
5155лв
4382лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2212лв
1881лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1907лв
1621лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3810лв
3048лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3198лв
2559лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
918лв
780лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4145лв
3523лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3158лв
2685лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4211лв
3158лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
5361лв
4021лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1757лв
1493лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1451лв
1233лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1209лв
967лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1464лв
1171лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
5654лв
4523лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
4589лв
3671лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
8401лв
7141лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1757лв
1493лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
6744лв
5732лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1451лв
1233лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4944лв
3955лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
8299лв
6639лв
1-28 Юли
на човек

27 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
9675лв
7740лв
1-28 Юли
на човек

27 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
6009лв
4807лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2581лв
2194лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
6262лв
5323лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
7551лв
6418лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
5102лв
4337лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
6034лв
5129лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2224лв
1891лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
6034лв
5129лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
5102лв
4337лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2212лв
1881лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1907лв
1621лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2361лв
2007лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2055лв
1747лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5754лв
4891лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4833лв
4108лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
10479лв
8907лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
8950лв
7607лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
9885лв
8402лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
8458лв
7189лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2754лв
2341лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2397лв
2038лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2899лв
2464лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3434лв
2919лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1589лв
1271лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1844лв
1475лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
4271лв
3630лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4985лв
4237лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1141лв
913лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1675лв
1340лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
313лв
266лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
415лв
353лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
918лв
734лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1173лв
938лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1173лв
997лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
918лв
780лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4687лв
3984лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5860лв
4981лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
918лв
780лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1869лв
1495лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1410лв
1128лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3610лв
3068лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3994лв
3395лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4760лв
4046лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3008лв
2557лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
976лв
732лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1231лв
923лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
1464лв
1244лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1209лв
1028лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5620лв
4496лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3385лв
2878лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6541лв
5233лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
4099лв
3484лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2397лв
2038лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3009лв
2558лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
5013лв
3760лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1693лв
1439лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
6236лв
4677лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2050лв
1742лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4411лв
3750лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5477лв
4655лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3510лв
2984лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2797лв
2377лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4211лв
3579лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3860лв
3281лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6694лв
5355лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
8326лв
6661лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3008лв
2556лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
766лв
651лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3829лв
3255лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
602лв
511лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
551лв
469лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
685лв
582лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4215лв
3583лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5147лв
4375лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3031лв
2576лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2496лв
2121лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5826лв
4661лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4932лв
4192лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
7115лв
5692лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
6037лв
5131лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
6717лв
5709лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
5566лв
4731лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
8018лв
6414лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
9483лв
7586лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2212лв
1770лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
6034лв
4828лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1106лв
885лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
953лв
763лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1907лв
1525лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2581лв
2194лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
5102лв
4082лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2224лв
1891лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4798лв
4078лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2453лв
2085лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3976лв
3379лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2071лв
1760лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3263лв
2610лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2753лв
2202лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4449лв
3781лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5162лв
4388лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
8846лв
7077лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
7372лв
5898лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
9979лв
8482лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
8336лв
7085лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4689лв
3985лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5610лв
4768лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
7037лв
5981лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3033лв
2426лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3492лв
2794лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
5886лв
5003лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
28243лв
22595лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
24164лв
19331лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2397лв
2038лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2754лв
2341лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
6766лв
5751лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
8055лв
6847лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2361лв
2007лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2055лв
1747лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
967лв
773лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1151лв
921лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3938лв
3347лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6832лв
5807лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
6681лв
5345лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4604лв
3913лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
5727лв
4868лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
7996лв
6397лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
4310лв
3664лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
3644лв
3098лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2581лв
2065лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
2224лв
1779лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2784лв
2227лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3320лв
2656лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
3644лв
3098лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4310лв
3664лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
7948лв
6756лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
4804лв
4084лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
9784лв
8316лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4091лв
3477лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1866лв
1586лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2223лв
1890лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1955лв
1662лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
7112лв
5689лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1598лв
1358лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1370лв
1096лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
9137лв
7310лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
8224лв
6990лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
9731лв
8271лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1675лв
1340лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
558лв
475лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
457лв
388лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3635лв
3090лв
15-30 Сеп
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
4783лв
4065лв
15-30 Сеп
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
623лв
529лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
470лв
399лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
313лв
266лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
415лв
353лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
940лв
752лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1246лв
997лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1177лв
1000лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1534лв
1304лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1588лв
1270лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1231лв
985лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1074лв
859лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
891лв
713лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1822лв
1458лв
30.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1380лв
1104лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1414лв
1131лв
30.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1146лв
916лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
3610лв
3069лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
704лв
598лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
7969лв
6774лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
6389лв
5430лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
551лв
468лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4925лв
4186лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3283лв
2791лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
8050лв
6842лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2569лв
2184лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
9936лв
8446лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4922лв
3937лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1642лв
1395лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3723лв
2978лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
734лв
624лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1101лв
936лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1285лв
1092лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
938лв
797лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1407лв
1196лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
918лв
780лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1173лв
938лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
918лв
734лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
551лв
468лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
704лв
598лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3281лв
2789лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2345лв
1993лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2482лв
2110лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1835лв
1560лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1655лв
1406лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3828лв
3062лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2187лв
1859лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2896лв
2317лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1492лв
1268лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1313лв
1116лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3010лв
2558лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3694лв
3140лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2325лв
1976лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1875лв
1594лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1792лв
1524лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1518лв
1290лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2895лв
2461лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2344лв
1992лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2695лв
2291лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2185лв
1857лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1576лв
1261лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1334лв
1134лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1933лв
1546лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1640лв
1394лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1209лв
1028лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1464лв
1244лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4386лв
3728лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5457лв
4638лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1757лв
1493лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1451лв
1233лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4211лв
3579лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5414лв
4331лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1171лв
996лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
6887лв
5510лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
5361лв
4557лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3118лв
2339лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2506лв
1880лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
1693лв
1439лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
26825лв
20119лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
3064лв
2604лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2757лв
2343лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
32019лв
24014лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
2406лв
2045лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1209лв
1028лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3423лв
2909лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1464лв
1244лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
6026лв
5122лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3008лв
2556лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3829лв
3255лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4737лв
4026лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4411лв
3308лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
5477лв
4107лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
7087лв
6024лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
5607лв
4766лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5165лв
4390лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2506лв
2130лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3016лв
2564лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
5593лв
4475лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3064лв
2604лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2406лв
2045лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4060лв
3451лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2506лв
2005лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3118лв
2495лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
7021лв
5617лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2757лв
2343лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1171лв
996лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2738лв
2328лв
30.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
293лв
249лв
30.06-01.07
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2294лв
1950лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2206лв
1875лв
30.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
242лв
206лв
30.06-01.07
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2829лв
2405лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3423лв
2909лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4598лв
3678лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
7130лв
5704лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4278лв
3636лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
44983лв
35987лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
7668лв
6517лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2757лв
2206лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
6188лв
5260лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3423лв
2738лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
5383лв
4576лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
53107лв
42485лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
5748лв
4599лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
8595лв
6876лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
4656лв
3724лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
501лв
401лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
603лв
483лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
5471лв
4377лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2277лв
1822лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1921лв
1536лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2505лв
2004лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2148лв
1719лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4373лв
3717лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5172лв
4397лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2950лв
2507лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
5798лв
4928лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2542лв
2161лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6869лв
5838лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4771лв
4055лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5757лв
4894лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
5831лв
4665лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4373лв
3717лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6896лв
5517лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
5172лв
4397лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4310лв
3448лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3644лв
2916лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3644лв
2916лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4310лв
3448лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2224лв
1891лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5162лв
4388лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2581лв
2194лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4449лв
3781лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4798лв
3838лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3976лв
3181лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2542лв
2161лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2950лв
2507лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
6717лв
5709лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
5566лв
4731лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4141лв
3520лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4906лв
4170лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3644лв
2916лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4373лв
3717лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5566лв
4731лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2224лв
1891лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6717лв
5709лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4310лв
3448лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2581лв
2194лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
5172лв
4397лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3687лв
3134лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3178лв
2701лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4568лв
3882лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3854лв
3276лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2274лв
1933лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2631лв
2236лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2299лв
1839лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2655лв
2124лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3447лв
2930лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4058лв
3450лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
5758лв
4894лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6909лв
5872лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4549лв
3867лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6912лв
5875лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
6912лв
5530лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
5348лв
4546лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
8111лв
6489лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3044лв
2435лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
8111лв
6894лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2585лв
2068лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3513лв
2986лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5330лв
4264лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2705лв
2299лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2348лв
1996лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3066лв
2606лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3423лв
2910лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
4129лв
3303лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
6248лв
4998лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3601лв
3061лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4125лв
3506лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3518лв
2814лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
5407лв
4596лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2913лв
2476лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4608лв
3917лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
6445лв
5156лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
5513лв
4410лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
7870лв
6296лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
6850лв
5480лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
6445лв
5478лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
5513лв
4686лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3938лв
3150лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
14122лв
12003лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1574лв
1259лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
4604лв
3683лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
12082лв
10270лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3938лв
3150лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4604лв
3683лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
3148лв
2518лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
6288лв
5030лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
7165лв
6090лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
5370лв
4296лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
6014лв
5112лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2754лв
2341лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2397лв
2038лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
788лв
630лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2030лв
1726лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
921лв
737лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2336лв
1986лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1370лв
1096лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1574лв
1259лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
6909лв
5527лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
5758лв
4606лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4906лв
3925лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
4141лв
3313лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
9111лв
7289лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
10794лв
8635лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3434лв
2747лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2899лв
2319лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2224лв
1891лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2581лв
2194лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4373лв
3499лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
5172лв
4138лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
5102лв
4337лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6472лв
5501лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
5367лв
4562лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6034лв
5129лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
8451лв
7183лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
7023лв
5970лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3969лв
3374лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4768лв
4053лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2603лв
2212лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2144лв
1822лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
5172лв
4396лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2792лв
2234лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2283лв
1826лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
6651лв
5654лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3351лв
2848лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2739лв
2328лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2631лв
2104лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
838лв
712лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2095лв
1676лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
685лв
582лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
838лв
712лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
685лв
582лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
6741лв
5730лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5313лв
4516лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1598лв
1278лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1955лв
1564лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3233лв
2586лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3879лв
3103лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4984лв
3987лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
4153лв
3323лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4510лв
3608лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
3592лв
2873лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1197лв
958лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1503лв
1203лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
2091лв
1777лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1683лв
1430лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1117лв
949лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1141лв
913лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
913лв
776лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
694лв
590лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
542лв
460лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1096лв
932лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
313лв
266лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1453лв
1235лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
415лв
353лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1431лв
1145лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1966лв
1573лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
208лв
176лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
157лв
133лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2482лв
2110лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1101лв
936лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1835лв
1560лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1407лв
1196лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1876лв
1595лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2734лв
2324лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2345лв
1993лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2068лв
1758лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
918лв
780лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3281лв
2789лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
5561лв
4727лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6785лв
5767лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3309лв
2813лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4375лв
3718лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1101лв
936лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1407лв
1196лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3159лв
2685лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4309лв
3663лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
5802лв
4932лв
15-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6618лв
5625лв
15-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3309лв
2813лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4241лв
3605лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
5211лв
4429лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
6802лв
5781лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
5725лв
4866лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4060лв
3451лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4211лв
3579лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
8451лв
7183лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
9958лв
8464лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4595лв
3906лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3609лв
3068лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
6744лв
5395лв
25.06-01.07
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3308лв
2812лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
7849лв
6279лв
25.06-01.07
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3308лв
2812лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3860лв
3281лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4969лв
4224лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4037лв
3432лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1171лв
996лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3486лв
2963лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2939лв
2498лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4285лв
3642лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2202лв
1871лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1833лв
1558лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1464лв
1244лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1845лв
1568лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2202лв
1871лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1209лв
1028лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1527лв
1298лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1845лв
1568лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2480лв
2108лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5220лв
4437лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4404лв
3744лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5798лв
4928лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6869лв
5838лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
12237лв
10402лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
14277лв
12135лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
10826лв
9202лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
12631лв
10736лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
11991лв
9592лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
10767лв
8613лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4603лв
3912лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3866лв
3286лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
5754лв
4891лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4833лв
4108лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2055лв
1747лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2361лв
2007лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
5581лв
4744лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4816лв
4093лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
11447лв
9730лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
12954лв
11011лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
16352лв
13900лв
20-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
18506лв
15730лв
20-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3687лв
3134лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
3178лв
2701лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3319лв
2821лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2860лв
2431лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2542лв
2161лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2950лв
2507лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2224лв
1891лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2581лв
2194лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1844лв
1567лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1589лв
1350лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1475лв
1254лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1271лв
1080лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4379лв
3722лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
3090лв
2627лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1096лв
932лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1453лв
1235лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2784лв
2366лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2464лв
2095лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
783лв
666лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1799лв
1529лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1038лв
882лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1962лв
1668лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Ultra All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Elinotel Apolamare, Elinotel Apolamare halkidiki, Elinotel Apolamare kassandra, Elinotel Apolamare kasandra, Elinotel Apolamare hanioti, Elinotel Apolamare greece, Elinotel Apolamare гърция, Elinotel Apolamare халкидики, Elinotel Apolamare касандра, Elinotel Apolamare ханиоти, Elinotel Apolamare 2024, Elinotel Apolamare цени, Elinotel Apolamare мнения, Elinotel Apolamare цени 2024, Elinotel Apolamare лято 2024, Elinotel Apolamare ранни записвания, Elinotel Apolamare last minute, Elinotel Apolamare hotel, Elinotel Apolamare hotel halkidiki, Elinotel Apolamare hotel kassandra, Elinotel Apolamare hotel kasandra, Elinotel Apolamare hotel hanioti, Elinotel Apolamare hotel greece, Elinotel Apolamare hotel гърция, Elinotel Apolamare hotel халкидики, Elinotel Apolamare hotel касандра, Elinotel Apolamare hotel ханиоти, Elinotel Apolamare hotel 2024, Elinotel Apolamare hotel цени, Elinotel Apolamare hotel мнения, Elinotel Apolamare hotel цени 2024, Elinotel Apolamare hotel лято 2024, Elinotel Apolamare hotel ранни записвания, Elinotel Apolamare hotel last minute, елинотел аполамаре, елинотел аполамаре гърция, елинотел аполамаре халкидики, елинотел аполамаре касандра, елинотел аполамаре ханиоти, елинотел аполамаре цени, елинотел аполамаре мнения, елинотел аполамаре цени 2024, елинотел аполамаре лято 2024, елинотел аполамаре ранни записвания, хотел елинотел аполамаре, хотел елинотел аполамаре гърция, хотел елинотел аполамаре халкидики, хотел елинотел аполамаре касандра, хотел елинотел аполамаре ханиоти, хотел елинотел аполамаре цени, хотел елинотел аполамаре мнения, хотел елинотел аполамаре цени 2024, хотел елинотел аполамаре лято 2024, хотел елинотел аполамаре ранни записвания,